• Horari comercial, de dilluns a dissabtes de 9:30 a 22 h.
  • Horari hipermercat, de dilluns a dissabtes de 9:30 a 22 h.
Política de Privacitat

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CDAD. PROP. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÁ, amb CIF H80085822 i domicili Passeig Olof Palme, 28-30, 08917, Badalona, Barcelona, d’ara endavant l’EMPRESA, informa a l’Usuari que les dades recopilades al lloc web no seran incorporades en cap fitxer i, que l’única finalitat és atendre les sol·licituds d’informació rebudes via web i que compleix amb les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per l’EMPRESA. Així mateix, el fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o el fet de no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de registrar-se o rebre la informació sol·licitada.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
S’informa que, en el cas que les seves dades s’incorporessin en fitxers, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a CDAD. PROP. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÁ, Passeig Olof Palme, 28-30, 08917, Badalona, Barcelona o a través de correu electrònic a informacion@centrocomercialmontigala.com, adjuntant prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I., i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES
L’Usuari que envia la informació a l’EMPRESA garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades, exonerant-se l’EMPRESA de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el correu i/o formulari de registre.
Així mateix, l’EMPRESA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS
L’EMPRESA no cedirà, en principi, les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de l’EMPRESA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquestes suposicions l’EMPRESA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.