Política de Privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ
CIF: H80085822
Adreça: Passeig Olof Palme, 28-30, 08917 Badalona (Barcelona)
Telèfon: 934 65 25 26
Email: info@ccmontigala.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ tractem la següent informació i amb les següents finalitats:

Dades Formulari CONTACTE GERÈNCIA i CONTACTA AMB NOSALTRES amb la finalitat de gestionar els suggeriments o peticions rebudes.
Dades Formulari SUBSCRIPCIÓ per a enviar ofertes, promocions i newsletters del centre a través de qualsevol mig multicanal.
Dades Formulari COMERCIALITZACIÓ per a gestionar les sol·licituds sobre la gestió de sol·licituds sobre la comercialització d’espais.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Dades Formulari CONTACTE GERÈNCIA i CONTACTA AMB NOSALTRES fins a la resolució de la teva sol·licitud.
Dades Formulari SUBSCRIPCIÓ fins que sol·licitis la teva baixa.
Dades Formulari COMERCIALITZACIÓ fins a la resolució de la teva sol·licitud.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
En el Formulari CONTACTE GERÈNCIA i CONTACTA AMB NOSALTRES el teu consentiment en contactar amb nosaltres.
En el Formulari SUBSCRIPCIÓ el teu consentiment.
En el Formulari COMERCIALITZACIÓ el teu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Del formulari COMERCIALITZACIÓ poden cedir-se les dades a aquells tercers implicats en l’arrendament del local com el propietari.

Fora dels casos aquí descrits. No es comunicaran dades.

Podran tenir accés a les seves dades aquells proveïdors que ens presten un servei en qualitat d’encarregats de tractament i amb els quals tenim subscrits els corresponents contractes.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

De la mateixa manera, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades, això és, rebre les dades personals que ens hagi facilitat i transmetre’ls a un altre responsable sense que l’anterior ho podem impedir-ho.

L’interessat té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets: per escrit a COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÁ, Passeig Olof Palme, 28-30, 08917 Badalona (Barcelona) o a través de correu electrònic a info@ccmontigala.com, juntament amb prova vàlida en dret i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ han estat facilitats pel propi interessat.

L’interessat que envia la informació a COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats, exonerant-se el centre de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis de registre.

Així mateix, la COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Ús comú amb xarxes socials
Si l’afectat opta per accedir als Serveis a través del seu compte en les xarxes socials (és a dir, Facebook, Twitter, Instagram o Tiktok) o fa clic en un dels botons de connexió o vincles de les xarxes socials (per exemple, el botó “M’agrada” de Facebook) que estan disponibles en els Serveis, el seu contingut i la seva informació personal seran compartits amb les corresponents xarxes socials.

L’afectat és conscient de, i accepta, que l’ús de la seva informació personal, inclosa la informació que comparteixi amb les xarxes socials a través dels Serveis, per part de les xarxes socials, es regeix per les seves respectives polítiques de privacitat. Si no desitja que les xarxes socials recopilin la seva informació, examini la política de privacitat de la corresponent xarxa social i/o desconnecti’s de la mateixa abans d’utilitzar els nostres Serveis.

Menors
Els menors de 14 anys no podran registrar-se.

Canvis en la Política de Privacitat
COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests suposats COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Facebook
Instagram
Tiktok
Sorteigs Promocions Noticies Opina