Avís legal

www.centrocomercialmontigala.com és un domini en Internet titularitat de CDAD. DE PROP. DEL C.C. MONTIGALÀ, amb CIF H80085822, amb domicili en Passeig Olof Palme, 28-30, 08917 Badalona (Barcelona), d’ara endavant el CENTRE.

Legislació
Amb caràcter general les relacions entre el CENTRE amb els Usuaris dels serveis presents en aquest lloc web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’usuaris
L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el CENTRE.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del CENTRE o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització d’aquest. En concret i amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari haurà d’abstenir-se de: * Realitzar qualsevol conducta que impliqui la violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.). * Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la pàgina excepte en aquells casos en autoritzats per la llei o expressament consentits pel CENTRE o pel tercer que, en el seu cas, ostenti els drets d’explotació sobre aquests. * Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que mereixin la consideració de programari o Bases de dades de conformitat amb la legislació vigent, així com comunicar-los públicament o posar-los a la disposició de tercers. * Utilitzar els continguts de la pàgina web per a qualsevol tipus d’activitat publicitària o promocional i, en particular, per a l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar. * Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través de la pàgina web. * Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del CENTRE o de tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial
La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. El CENTRE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar unilateralment i sense previ avís aquesta informació. Tots els continguts que es mostren en la pàgina (textos, gràfics, fotografies, logos, dissenys, codis font, continguts audiovisuals o sonors, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels quals és titular el CENTRE o tercers que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina. Qualsevol explotació de tot o part del contingut de la pàgina, efectuat de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits. La infracció d’aquests drets pot donar lloc a la iniciació de procediments judicials, civils o penals. No es podrà establir cap vincle a aquesta pàgina web sense el previ i exprés consentiment del CENTRE.

Responsabilitat del CENTRE
El CENTRE no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes al CENTRE, de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics. El CENTRE no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

El CENTRE no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del CENTRE. La presència de “links” o enllaços en les pàgines web del CENTRE té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Per això, tant el present Avís com la Política de Privacitat només són aplicable a la pàgina web del CENTRE i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

Legislació aplicable
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Facebook
Instagram
Tiktok
Sorteigs Promocions Noticies Opina