Bases Promoció Regal Directe Setmana Santa

Bases de la promoció “Regal Directe a la Setmana Santa”
1. La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà situat en Passeig Olof Palme 28 – 36, 08917 Badalona (Barcelona) duu a terme la promoció “Canvia de cara”.

2. La participació en la present promoció implica l’acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions inclosos a les presents bases legals. Les bases d’aquesta promoció estan a la disposició de qualsevol interessat en les oficines de gerència del Centre Comercial Montigalà i en l’estand de la promoció. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es podran modificar les presents bases una vegada començada la promoció.

3. Poden participar totes aquelles persones que comprin en els establiments del Centre Comercial Montigalà de Badalona i compleixin els requisits de les presents bases, quedant exclosos tots els empleats del centre i els seus familiars directes.

4. Aquesta promoció es desenvoluparà a la zona al Comercial Montigalà de Badalona duran el 8 al 17 d’abril En la plaça principal Mc Donald’s Del divendres 8 al dissabte 16*. Tots els dies de 17h a 20h i dissabtes de 11h a 14h i de 17h a 21h
Divendres 15 festiu de tancament

5. En aquesta promoció poden participar totes aquelles persones que posseeixin tiquets de compra o consumició de qualsevol local del Centre Comercial Montigalà amb data del 8 al 17 d’ariñ. Per a això, han de presentar els seus tiquets de compra originals a la zona de promoció situada al centre comercial. Aquests tiquets de compra han de reunir els següents requisits:
• La suma total del tiquet ha de ser igual o superior a 10 €.
• El valor dels tiquets de compra és indivisible.
• Com a tiquet de compra, no seran vàlids ni els resguards dels caixers automàtics, ni el comprovant de pagament amb targeta, ni fotocòpies.
• Tampoc s’acceptaran tiquets sospitosos d’haver estat manipulats.

6. Aquelles persones que reuneixin les condicions de participació en la promoció “Regal directe Sertmana Santa” podran apropar-se a la zona de promoció i lliurar els tiquets a l’hostessa, podent participar una vegada per cada tiquet vàlid presentat. Un cop el participant hagi validat el seu tiquet, rebràn dos “ous de xocolata”.

7. El regal es directe, mostrant el tiquet de compra igual o superior a 10 €.

8. Els premis de la present promoció es detallen a continuació:
• 2 oud de xocolata de pascua

9. Els clients que participin en la promoció podran participar tantes vegades com vulguin en el sorteig, sempre que presentin tiquets vàlids per a la promoció. Una vegada validats els tiquets, l’hostessa els posarà un segell per la part de darrere, quedant invalidats per tornar a utilitzar-los en aquesta promoció.

10. Cap dels premis serà bescanviable pel seu valor en diners metàl•lics.

11. El lliurament dels premis es realitzarà en la entrada principal del Mc Donald’s  del Centre Comercial Montigalà en horari de Del divendres 8 al dissabte 16*.
Tots els dies de 17h a 20h i dissabtes de 11h a 14h i de 17h a 21h Divendres 15 festiu de tancament. Els premis que no hagin estat lliurats en la data acordada, es consideraran deserts. El nom, primer cognom i fotografia dels guanyadors podrà ser publicat en www.centrocomercialmontigala.com i a les xarxes socials del Centre Comercial, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari premiat de les presents bases, així com de les Condicions d’ús, suposa el seu consentiment exprés a aquest tractament.

12. En la promoció no podran participar menors d’edat, sense estar acompanyats d’un pare o tutor que li representi en la recepció i adquisició dels premis.

13. L’Organització es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, fins i tot la seva possible anul•lació abans del termini prefixat, sempre que concorri causa justa, comprometent-se a comunicar les noves bases amb la suficient antelació.

14. L’afectat queda informat i consent que les dades recollides, conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran inclosos en el fitxer denominat CLIENTS inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el Responsable de les quals és CDAD. PROP. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ i les finalitats del qual són la gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre, fidelització de clients, així com l’enviament d’ofertes, promocions i newsletters.
A la vegada, l’afectat queda informat que les fotografies preses podran ser publicades en el lloc web del Centre, així com en Facebook, Twitter i/o en altres xarxes socials i altres mitjans de comunicació externs.
Així mateix, podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se a CDAD. PROP. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ, Passeig Olof Palme, 28-3, 08917, Badalona, Barcelona, o a través de correu electrònic a contacto@centrocomercialmontigala.com, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Facebook
Instagram
Tiktok
Sorteigs Promocions Noticies Opina