Bases del sorteig

Bases del sorteig “Al bon temps, bona cara”

[clear]

1. La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà situat al Passeig Olof Palme 28 – 36, 08917 Badalona (Barcelona) porta a terme la promoció “Al bon temps, bona cara”.

2. La participació en la present promoció implica l’acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions inclosos a les presents bases legals. Les bases d’aquesta promoció estan a disposició de qualsevol persona interessada a les oficines de gerència del Centre Comercial Montigalà i a l’estand de la promoció. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es podran modificar les presents bases una vegada començada la promoció.

3. Poden participar totes aquelles persones que comprin en els establiments del Centre Comercial Montigalà de Badalona i compleixin els requisits de les presents bases, quedant exclosos tots els empleats del centre i els seus familiars directes.

4. Aquesta promoció es desenvoluparà a la zona especial situada davant el local WORTEN del Centre Comercial Montigalà de Badalona que romandrà oberta de dilluns a dissabte del 5 al 27 de juny de 2015 (ambdós inclosos) en el següent horari: de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00h i dissabtes d’11:00 a 14:00h i de 17:00 a 21:00h.

5. En aquesta promoció poden participar totes aquelles persones que tinguin tiquets de compra de, com a mínim, dos establiments diferents del Centre Comercial Montigalà adquirits entre el 5 i el 27 de juny de 2015 (ambdós dies inclosos), presentant els seus tiquets de compra originals a la zona de promoció situada al mateix centre comercial. Aquests tiquets de compra han de reunir els següents requisits:

  • La suma total dels tiquets de compra dels 2 locals ha de ser igual o superior a 30€.
  • El valor dels tiquets de compra és indivisible.
  • No seran vàlids els resguards dels caixers automàtics, ni el comprovant de pagament amb targeta de crèdit com a tiquets de compra, ni fotocòpies.
  • Tampoc s’acceptaran tiquets sospitosos d’haver estat manipulats.

6. Aquelles persones que reuneixin les condicions de participació a la promoció “Al bon temps, bona cara” podran apropar-se a la zona de promoció i lliurar els tiquets a l’hostessa, podent participar una vegada per cada dos tiquets vàlids presentats. Una vegada el participant ha validat els seus tiquets, haurà d’emplenar el formulari amb les seves dades personals per rebre el regal directe (fins a esgotar existències) i participar en el sorteig diari d’una bicicleta plegable, mitjançant la introducció de la papereta dins l’urna situada a l’estand per a tal fi.

7. Cada dia es realitzarà el sorteig d’una bicicleta mitjançant una mà innocent a les 21:00h en el mateix estand de la promoció. El nom dels guanyadors es donarà a conèixer a la plana web, perfil de Facebook i personalment per e-mail o telèfon.

8. Els premis de la present promoció es detallen a continuació:

  • Regal directe d’una ampolla d’esport fabricada en alumini, amb capacitat per a 500ml.
  • 1.000 unitats disponibles.
  • Sorteig diari d’una bicicleta plegable.
  • 19 unitats disponibles (una per cada dia de promoció).

9. Els clients que participin en la promoció rebran un únic regal directe durant el període de promoció, però podran participar tantes vegades com vulguin en el sorteig diari sempre que presentin el conjunt de dos tiquets vàlids per a la promoció. Una vegada validats els tiquets, l’hostessa els segellarà per la part del darrera, quedant invalidats per a tornar a utilitzar-los en dita promoció.

10. Els premis no podran ser bescanviats pel seu valor en diners.

11. El lliurament dels premis es realitzarà a les oficines de gerència del Centre Comercial Montigalà en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00h i de 16:00 a 19:00h fins el 10 de juliol. Els premis que no hagin estat lliurats en la data acordada, es consideraran deserts. El nom, primer cognom i fotografia dels guanyadors podrà ser publicat a www.centrocomercialmontigala.com i a les xarxes socials del Centre Comercial, pel que l’acceptació per part de l’usuari premiat de les presents bases, així com de les Condicions d’ús, suposa el seu consentiment exprés a aquest tractament.

12. En la promoció no podran participar menors d’edat, sense estar acompanyats d’un pare o tutor que els representi en la recepció i adquisició dels premis.

13. L’Organització es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que hi hagi causa justificada, comprometent-se a comunicar les noves bases amb l’antelació suficient.

14. L’afectat queda informat i dóna consentiment que les dades recollides, de conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i el Real Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses en el fitxer denominat CLIENTS inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable dels quals és la CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL MONTIGALÁ amb la finalitat de gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre, fidelització de clients, així com l’enviament d’ofertes, promocions i newsletters. Al seu torn, l’afectat queda informat que les fotografies preses podran ser publicades a la pàgina web del Centre Comercial, així com a Facebook, Twitter i/o altres xarxes socials i altres mitjans de comunicació externs. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a CDAD. PROP. CENTRO COMERCIAL MONTIGALÁ, Passeig Olof Palme, 28-36, 08917, Badalona, Barcelona, o mitjançant el correu electrònic contacto@centrocomercialmontigala.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocopia del D.N.I i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

[clear]

Facebook
Instagram
Tiktok
Sorteigs Promocions Noticies Opina