Bases legals ¨Sorteig T-Racers i Kookyloos¨

CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ

La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà, amb domicili Passeig Olof Palme 28-36, d’ara endavant Centre Comercial Carrefour Montigalà, organitza amb finalitats promocionals el sorteig ‘2 joguines de T-Racers i Kookyloos’ (d’ara endavant, ‘la promoció’) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar. No es permetrà la participació de menors d’edat, tret que comptin amb un permís del seu/s pare/s o tutor/és legal/és.

Entre tots aquells que emplenin correctament el formulari de la promoció se sortejarà 2 joguines de T-Racers i Kookyloos.

BASES DE LA PROMOCIÓ
La participació en la present promoció implica l’acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions inclosos en les presents bases legals. La no acceptació d’aquestes bases comportarà l’exclusió del participant. El Centre Comercial Montigalà es reserva el dret d’eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció. Igualment El Centre Comercial Montigalà podrà, en el cas de detectar una participació fraudulenta, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per a aconseguir el correcte funcionament de la promoció. Les bases d’aquesta promoció estan a la disposició de qualsevol interessat en la nostra pàgina web www.centrocomercialmontigala.com/es/.

PRIMERA. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Aquesta promoció és vàlida per a totes aquelles persones majors d’edat que compleixin els requisits citats anteriorment. En el cas de persones menors d’edat, s’haurà de comptar amb el consentiment d’un pare, mare o tutor legal per a participar i per a la recollida del premi.
Incompatibilitat: Queden expressament exclosos de la participació d’aquest sorteig totes aquelles persones pertanyents a l’organització, així com els seus familiars.

SEGONA. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I DURADA
 Emplenar el formulari de la promoció contestant a les preguntes plantejades i amb les dades personals requerides. D’entre totes les persones que compleixin els requisits de la promoció, es realitzarà un sorteig a través de easypromos de 2 joguines T-Racers i Kookyloos.
Els participants tindran fins el 17 d’octubre de 2022 a les 22h hores per a emplenar el formulari i fer així efectiva la seva participació.

Si per causes de força major fos necessari ajornar, modificar, anul·lar o repetir la promoció, aquest fet se’ls notificarà pels mateixos mitjans que els ha estat notificada aquesta promoció, donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present promoció.

TERCERA. PREMI
Entre tots els participants que compleixin els requisits de participació, es realitzarà un sorteig de 2  joguines de T-Racer i Kookyloos

QUARTA. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG
El sorteig es realitzarà el  18 d’octubre de 2022. El termini per a reclamar el premi serà de 48 hores des que s’envia el correu notificant haver guanyat el sorteig. En cas que la persona guanyadora no acceptés el premi en el termini establert, el premi passarà a la següent persona de la llista de suplents.

QUINTA. PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI
El Centre Comercial Carrefour Montigalà contactarà a la persona guanyadora del sorteig mitjançant correu electrònic, usant l’adreça de correu electrònic aportada en el formulari de participació, podent utilitzar a més altres mitjans que el centre comercial consideri oportuns. Els guanyadors seran publicats a través de la web del Centre Comercial Montigalà.

SISENA. LLIURAMENT DEL PREMI

El guanyador haurà d’acudir a Gerència del Centre Comercial Montigalà en el seu horari habitual. En cas que la persona guanyadora no accepti el premi en els terminis acordats, perdrà automàticament el seu dret a aquest, passant a la disposició del Centre Comercial. El Centre Comercial Carrefour Montigal no es fa càrrec del trasllat dels premis al domicili o adreça aportada pel premiat, si no que serà a càrrec de la persona guanyadora el trasllat d’aquest.

SETENA. PARTICIPACIÓ
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les decisions del Centre Comercial Carrefour Montigalà i de Carmila quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present sorteig.

OCTAVA. CESION DEL PREMI
El premi del present sorteig, en cap cas podrà ser objecte d’alteració o compensació econòmica a petició del guanyador.

NOVENA. VERACITAT DE LES DADES
Les dades facilitades pels participants hauran de ser veraços. En cas que aquests anessin falsos, els premis que els haguessin correspost seran atribuïts als suplents.

DÈCIMA. RECLAMACIONS
El període de reclamació sobre el resultat del sorteig finalitzarà transcorreguts set (7) dies naturals des de la data de cada sorteig.

ONZENA. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del Tractament: COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL CARREFOUR MONTIGALÀ I CARMILA ESPAÑA
Fi del tractament:
a) Gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre.
b) L’assignació, comunicació i lliurament del premi.
c) Presa d’imatges per a ús intern.
d) Enviament d’ofertes, promocions i newsletter del centre. Comunicació de les dades: No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets que assisteixen a l’Interessat:
 Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per a exercir els seus drets:
COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL CARREFOUR MONTIGALÀ, PASSEIG OLOF PALME 28-36, o a través de correu electrònic a contacto@centrocomercialmontigala.com, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DEDATOS”.
Informació addicional: www.centrocomercialmontigala.com/es/.
DOTZENA. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents parar resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Badalona.